AGENCJA POŚREDNICTWA PRACY

ZATRUDNIENIE TYMCZASOWE
W STAHLMONT

Szeroka oferta dla firm o różnych strukturach i branżach. Rozwiązujemy problemem braków personalnych dzięki rozwiązaniom krótkoterminowym i pracujemy ze zmotywowanymi i zaangażowanymi ludźmi – pracownikami tymczasowymi. Dla klienta przejmujemy werbowanie pracowników, przeprowadzamy cały proces rekrutacji, kontrolujemy i nadzorujemy pracę tych pracowników.